Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Kompleksowo obsługiwane są wszystkie sprawy w zakresie usług świadczonych przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku.

Biuro Obsługi Klienta:

05-402 Otwock,

ul. Kraszewskiego 1,

Tel. 22 779-42-96

e-mail: sekretariat@opwik.com

czynne:

poniedziałek 9.00-17.00

wtorek – piątek 7.00 – 15.00

Sprawy załatwiane są: osobiście, pisemnie, telefonicznie lub e-mail.

 

Zgłoszenie awarii: Dyżur awaryjny dotyczący sieci w OPWiK Sp. z o.o. trwa 24 godziny na dobę. W sprawie zgłoszenia awarii prosimy o kontakt z dyspozytorem: (22) 779-48-78